08
08/2022

Thanh Hóa sắp có Khu du lịch Thành Hoàng Nghiêu rộng 1.300 ha

Mới đây, UBND tỉnh nhận được Công văn số 01/2022/CV-SHD ngày 29-4-2022 của Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời - Chi nhánh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch khu Thành Hoàng Nghiêu tại huyện Đông Sơn, huyện Triệu Sơn, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển văn bản đề nghị nêu trên đến Sở Xây dựng để Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu trong quá trình hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có văn bản trả lời công ty và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.


Ranh giới lập quy hoạch di tích lịch sử Thành Hoàng Nghiêu nằm ở  3 huyện: Nông Cống, Triệu Sơn và Đông Sơn, với quy mô 1.300 ha. Một tòa thành kỳ vĩ của chủ quân Nguyễn Chích từng được xây dựng để chống giặc Minh xâm lược.
Trước đó, ngày 29-3-2022, UBND tỉnh cũng đã ký văn bản số 4160/UBND-VX về việc giao tính toán sơ bộ kinh phí hỗ trợ, bồi thường việc di dời các dự án trong khu vực dự kiến khoanh vùng bảo vệ di tích thành Hoàng Nghiêu 1.300 ha tại các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn và Nông Cống.
Tại văn bản trên, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở, ngành, địa phương gấp rút thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện việc khoanh vùng bảo vệ di tích đảm bảo theo quy định của pháp luật:

  • Sở Văn hóa, Thể hao và Du lịch hoàn thành các phương án khoanh vùng bảo vệ và phát huy di tích lịch sử Thành Hoàng Nghiêu

  • Các sở ban ngành phối hợp cùng các huyện: Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống để kê kiểm, tính toán sơ bộ kinh phí hỗ trợ, bồi thường và đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ, bồi thường cho các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cấp phép mỏ trong khu vực Thành Hoàng Nghiêu.

  • Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn: UBND huyện Đông Sơn thành lập tổ kiểm kê, lập khái toán phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng về dự án; khẩn trương khảo sát, làm việc với Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech để nắm bắt cụ thể về tình hình triển khai thực hiện dự án, tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện nay; tiến độ đầu tư dự án so với cam kết của công ty và thời hạn được giao của cấp có thẩm quyền; đồng thời, nắm bắt nguyện vọng của công ty về nhu cầu đầu tư dự án và đề xuất địa điểm cụ thể. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, UBND huyện Đông Sơn tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Tổ công tác của tỉnh trước ngày 10-4-2022. 

Việc bảo tồn và phát triển khu di tích lịch sử thành Hoàng Nghiêu trở thành khu du lịch lịch sử gắn với sinh thái sẽ góp phần mở rộng phạm vi tham quan, thu hút khách du lịch. Đây cũng là động lực cho 3 huyện (Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn) phát huy hết những tiềm năng đang sẵn có, đặc biệt là khu vực xã Đông Nam huyện Đông Sơn, bởi nơi đây còn nhiều dấu tích, bia đá ghi dấu các sự kiện liên quan của tường Thành Hoàng Nghiêu.
 


Các tin tức khác