03
01/2023

Thanh Hoá chính thức trở thành ''đại gia'' mới về thu ngân sách, cùng Quảng Ninh lọt CLB 50.000 tỷ đồng

Cho đến những ngày cuối cùng của năm tài khóa 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã chính thức cán mốc hơn 50.600 tỷ đồng.

Đến ngày 13/12/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu ngân sách 19.250 tỷ đồng, bằng 156% so với năm 2021, vượt 75% so với với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính.

Dự kiến số thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đến ngày 31/12/2022 là 20.200 tỷ đồng, tăng 65,6% so với năm 2021, bằng 183,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Trong khi đó, Cục thuế Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 30.450 tỷ đồng, tăng 77,6% dự toán Bộ Tài chính, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Như vậy, theo số liệu do Cục Hải quan và Cục Thuế đã thông báo thì Thanh Hóa đã cán mốc thu ngân sách hơn 50.600 tỷ đồng.

Với số thu này, Thanh Hóa đã chính thức gia nhập nhóm các tỉnh thành có số thu ngân sách từ 50.000 tỷ mỗi năm.

Các địa phương khác trong CLB thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng

TP. HCM

Năm 2022, TP. HCM được Trung ương giao thu ngân sách là 386.568 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 12/2022, thành phố đã thu được 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ (ước đạt khoảng 1/3 thu ngân sách cả nước).

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thu ngân sách trên toàn thành phố năm 2022 ước đạt 333.000 tỷ đồng, bằng 106,8% so với dự toán HĐND thành phố giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới chỉ tính đến hết tháng 11/2022, Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Cụ thể, thu dầu thô đạt 268,1% dự toán và bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021; thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán và bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.

Hải Phòng

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, Ttổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao và 102,9% dự toán HĐND thành phố giao.

Đồng Nai

Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Bình Dương

Dù tình tình có nhiều biến động khó lường, tình hình sản xuất kinh doanh ở tỉnh Bình Dương vẫn phục hồi tích cực, thu ngân sách Nhà nước ở địa phương vẫn đạt kế hoạch được giao, ước khoảng 61.940 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách thực hiện 20.409 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

Quảng Ninh

Quảng Ninh chưa công bố số tổng thu ngân sách năm 2022, nhưng tổng thu ngân sách 11 tháng đã đạt trên 42.400 tỷ đồng, ước thu ngân sách cả năm sẽ đạt 51.500 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Trung ương giao, bằng 105% so với cùng kỳ.

Nguồn: Nhã Mi
Kinh tế thị trường

Các tin tức khác