03
01/2023

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 chính thức vượt 400 tỷ USD

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022, quy mô GDP cả nước đạt 9.513 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 403,53 tỷ USD).

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Theo đó, quy mô GDP cả nước năm 2022 đạt khoảng 9.513 nghìn tỷ đồng (403,53 tỷ USD). Trong đó, ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước là công nghiệp chế biến, chế tạo; đạt 2.355 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Sau ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có đóng góp lớn thứ hai trong các ngành kinh tế. Cụ thể, ngành ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt khoảng 915,47 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Top 10 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP năm 2022. Nguồn: TCTK.

Cùng với đó, nông nghiệp, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm và xây dựng nằm trong top 5 ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước năm 2022. Cụ thể, ngành nông nghiệp, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm và ngành xây dựng có giá trị đạt lần lượt là 819,29 nghìn tỷ đồng; 811,24 nghìn tỷ đồng và 589,71 nghìn tỷ đồng.


Các tin tức khác