21
06/2022

Thanh Hóa trong top địa phương tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm cao nhất cả nước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có những địa phương xuất sắc đạt tăng trưởng GRDP trên 10%.

Bắc Giang

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 17/6 cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đứng đầu cả nước trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022. Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh 6 tháng đạt 24%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 35,5%; dịch vụ tăng 7,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,7%; thuế sản phẩm tăng 6,6%. Đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Sản xuất nông nghiệp ổn định, một số nông sản có giá bán cao, tiêu thụ thuận lợi. Các hoạt động về thương mại dịch vụ được khôi phục trở lại, lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực. 

Tổng thu ngân sách ước đạt 9.386 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các chỉ tiêu, khu vực thu đạt hơn 50% dự toán; 8/10 huyện, TP thu đạt hơn 50% dự toán cả năm.

Bắc Ninh

Sáng 17/6, theo báo cáo của các sở, ngành chức năng tại phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 (giá SS năm 2010) tăng 14,7% so với cùng kỳ, cao thứ hai cả .

Dư nợ tín dụng tăng 11,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,4%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 36,2%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 15%. Thu ngân sách nhà nước ước 16.532 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước 7.264,9 tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán.

Thanh Hóa

Tiếp nối thành công của năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Thanh Hoá tiếp tục có bước phát triển, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. 

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính 6 tháng đầu năm đạt 13,41% (đứng thứ ba cả nước, sau Bắc Giang và Bắc Ninh); tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 2.750 triệu USD; tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 70.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 26.334 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ và bằng 93,6% dự toán; hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh trở lại; tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 6,82 triệu lượt khách…

Hải Dương

Hải Dương cũng là một trong số các địa phương có tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm từ 10% trở lên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển dịch vụ thông minh, an toàn với dịch bệnh. Ước 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 11,82%; tổng thu NSNN ước đạt 13.286 tỷ đồng.

Nguon: Thai Quynh

Các tin tức khác